Skip to content Skip to footer

Ђина Весић

  • Ђина Весић је рођена 12. 1. 1992. године у Ваљеву. Пореклом је из Републике Српске.
  • Основне и мастер студије Српске књижевности и језика завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду, где је запослена у оквиру подршке Министарства просвете, науке и технолошког развоја талентованим младим истраживачима за укључивање у рад научноистраживачких организација. Такође, на истом факултету и смеру је на докторским студијама.
  • Основне сфере интересовања су јој теорија књижевности, постмодернистички дискурс, питање постидентитета, историјски ревизионизам, историја цензуре у савременој српској књижевности, култура сећања и памћења и ауторска права.
  • Учествовала је на многобројним националним и међународним конференцијама.
  • Ауторка је преко двадесет научних радова.
  • Оснивач је и директорка Издаваштва „Битије“.