Skip to content Skip to footer

Денис Тул

  • Денис Тул је рођен 1992. године у Зрењанину.
  • Основне студије права завршио је у Новом Саду 2015. године, мастер студије у Београду 2017. године, а 2021. године уписао је докторске студије.
  • Правосудни испит положио је 2018. године.
  • Радио је две године у Вишем суду у Новом Саду, а након тога годину дана као секретар школе.
  • Води LawIT од 2019. године, а као правни саветник се јавља у више фирми и адвокатских канцеларија.
  • Оснивач је и правник Издаваштва „Битије“ од 2020. године, а од 2021. предаје на факултету.
  • Године 2022. оснива Business Talks Network.
  • Интелектуалном својином се бави од 2015. године, а заштитом података о личности од 2018. године.